หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒน์คัดเลือกนักศึกษาร่วมประกวดเยาวชนดีเด่น ในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562
กองพัฒน์คัดเลือกนักศึกษาร่วมประกวดเยาวชนดีเด่น ในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562

admin student
08 พฤษภาคม 2562 17:45:31

กองพัฒน์ฯ คัดเลือกนักศึกษาร่วมประกวดเยาวชนดีเด่น

ในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562


       วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากทุกคณะ/วิทยาลัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้าฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวดเป็นเยาวชนดีเด่น ในวันเยาวชนแห่งชาติ  ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 20 กันยายน 2562 นั้น โดยในการพิจารณาดังกล่าว จะมีผู้แทนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการประกวดได้แจ้งไว้ในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และเข้าร่วมการคัดเลือก ในครั้งนี้ จำนวน 5 คน และกองพัฒนานักศึกษา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบพร้อมกับผลการเข้าร่วมการประกวดต่อไป


http://sdd.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university