หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกท่านที่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูลประวัติตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกท่านที่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูลประวัติตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

admin student
13 กันยายน 2562 15:54:00

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกท่านที่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูลประวัติตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ 

*** คลิกที่ตรงนี้ ***

กรอกใหม่ทั้งหมดทุกคน

เนื่องจากครั้งก่อนหน้าผู้กรอกผิดเกินกว่า 80%

      สามารถดำเนินการกรอกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2562 หากไม่ดำเนินการกรอกตามลิงค์ด้านล่างจะไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อส่งผลให้ไม่สามารถทำการสมัครนักศึกษาวิชาทหารได้


https://www.facebook.com/ssru.stu

http://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssr

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒสวนสุนันทา