หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตนเองแยกตามประเภท และ เพศ ให้เรียบร้อย รวมไปถึงผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตนเองแยกตามประเภท และ เพศ ให้เรียบร้อย รวมไปถึงผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562

admin student
04 กุมภาพันธ์ 2565 10:10:08

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตนเอง

แยกตามประเภท และ เพศ ให้เรียบร้อย 

รวมไปถึงผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562


หากมีข้อผิดพลาดประการใดสามารถติดต่อสอบถามด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายวินัยนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2562


https://www.facebook.com/ssru.stu

http://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssr

http://ssru.ac.th 

#sddssru  #ssru  #student  #university  #สวนสุนันทา  #กองพัฒสวนสุนันทา