หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกท่านที่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูลประวัติ
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกท่านที่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูลประวัติ

admin student
10 สิงหาคม 2562 21:30:41


ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกท่านที่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562 กรอก

ข้อมูลประวัติ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ 

>>>> คลิก <<<<

สามารถดำเนินการกรอกได้ตั้งแต่วันที่ 1-14 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2562https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university