หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ชมรมสุนันทาลัย จัดทอดผ้าป่าการศึกษา หารายได้ช่วยเหลือสังคม
ชมรมสุนันทาลัย จัดทอดผ้าป่าการศึกษา หารายได้ช่วยเหลือสังคม

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:12:39

ชมรมสุนันทาลัย จัดทอดผ้าป่าการศึกษา หารายได้ช่วยเหลือสังคม

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ชมรมสุนันทาลัย ซึ่งเป็นชมรมสังกัดชมรมส่วนกลาง ได้จัด โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ขึ้น ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ เพื่อหารายได้สร้างป้ายโรงเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. ชนนาถ  มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ ชมรมได้มีการระดมสิ่งของ และเงินบริจาคในการจัดซื้อสิ่งของสำหรับการสร้างป้ายให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์หอม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการสร้างป้ายดังกล่าวจะมีการดำเนินงานเตรียมการและจะจัดขึ้นในคราวต่อไป


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university