หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษาเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ สอบ TOEIC นศ.ครู สวนสุนันทา
กองพัฒนานักศึกษาเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ สอบ TOEIC นศ.ครู สวนสุนันทา

admin student
11 มีนาคม 2562 11:31:41


                  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้พบปะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC   ภายใต้ โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดจัดสอบวัดความรู้ TOEIC ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 และ 20 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการจัดสอบจากสำนักงานฯ TOEIC

                  ซึ่งการชี้แจงดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการจัดแบ่งเวลาการเข้าสอบโดยคำนึงถึงความสะดวกของนักศึกษา และอยู่ในห้วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามช่องทางของกองพัฒนานักศึกษา ได้แก่ โทรศัพท์ภายใน 02-160-1348 ,เพจกองพัฒนานักศึกษา , ไลน์กลุ่ม TOEIC