หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรม “การจัดกิจกรรมเพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”
โครงการอบรม “การจัดกิจกรรมเพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”

admin student
25 พฤษภาคม 2562 17:23:20

โครงการอบรม “การจัดกิจกรรมเพื่อรองรับงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”


       เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา จัดโครงการอบรมนักศึกษา ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมเพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากร ซึ่งจัดขึ้น ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีกลุ่มนักศึกษา กลุ่มผู้นำนักศึกษา สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา จำนวน 250 คน เข้าร่วม จากการกิจกรรมนักศึกษาได้ทราบหลักการคิด หลักการดำเนินงานกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และมหาวิทยาลัย ฯ การพัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพตรงกับเกณฑ์คุณภาพที่หน่วยงานต้องการ จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อนักศึกษามาก


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university