หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มาดูกันค่ะ ว่าแต่ละสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง : )
สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มาดูกันค่ะ ว่าแต่ละสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง : )

admin student
15 กรกฏาคม 2562 13:37:52

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มาดูกันค่ะ ว่าแต่ละสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง : )

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มาดูกันค่ะ ว่าแต่ละสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง : )

https://www.facebook.com/pg/ScienceAndTechnologySSRU/photos/?tab=album&album_id=2366694500112829&__tn__=H-Rhttps://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university