หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับกองนโยบายและแผน จัดอบรม “การปลูกฝังวิธีคิดฯไม่ทนต่อการทุจริต”
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับกองนโยบายและแผน จัดอบรม “การปลูกฝังวิธีคิดฯไม่ทนต่อการทุจริต”

admin student
07 กุมภาพันธ์ 2562 11:07:54


          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับกองนโยบายและแผน  จัดโครงการอบรม “การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว โดย รศ.ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นประธานและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

          ในการอบรมดังกล่าว ผศ. สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษากว่า 200 คนได้เข้าร่วมการอบรม เพื่อเป็นแกนนำในการต่อต้านการทุจริต หรือการละอายต่อเหตุการณ์ทุจริตต่อไป นอกจากนั้น ยังให้เกียรติมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบความรู้เกมส์ kahoot ได้ถูกต้องที่สุด 20 คน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


sddzerotolerancetraining.jpg

SDD Zero Tolerance Training.docx

SDD Zero Tolerance Training.pdf