หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

admin student
13 ธันวาคม 2565 19:51:40


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอกำหนดวันส่งเอกสารแบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมเอกสารหลักฐานแนบต่างๆ ภาคเรียนที่ 2/2565  สำหรับผู้กู้ยืมทุกชั้นปี (ปี 1 - ปี 5)
#กำหนดวันส่งเอกสาร
ในวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/519757100178860

http://sdd.ssru.ac.th

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา