หน้าหลัก > ข่าว > รายได้เสริม > บริษัท สีวลี บางกอก
บริษัท สีวลี บางกอก

admin student
10 พฤษภาคม 2565 13:04:07


#SSRUJOBFAIRONLINE

บริษัท สีวลี บางกอก จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ โดยให้บริการด้าน การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

รับสมัคร

1. จัดทำเอกสาร/งานตรวจสอบบัญชี 1-2 อัตรา

-เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น.

-มีค่าตอบแทนให้วันละ 450 บาท

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ขั้นพื้นฐานได้

- มีความละเอียด รอบคอบ

- ทำงานได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน

- สามารถเดินทางมาทำงานที่ออฟฟิศที่ราชปรารภ20 เขตราชเทวี (ใกล้แยกดินแดง) ได้

2. ผลิตอาหารสำหรับผู้ป่วยโควิดโครงการ Home Isolation

- เริ่มงานตั้งแต่เวลา 05.00 – 14.00 น.

- บริษัทมีสวัสดิการอาหารให้วันละ 2 มื้อ

- สำหรับผุ้ที่มาจากต่างจังหวัด ทางบริษัทมีหอให้พักอาศัย

สนใจสมัครงาน

https://forms.gle/TqnXfE1Uqoy9cZw36

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3091142431173178

#ssrujobfair

#84ปีสวนสุนันทา

#กองพัฒนานักศึกษา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา