หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ

admin student
17 เมษายน 2567 13:11:41


วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในพิธีเปิดการอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการอบรมฯ ครั้งนี้ และ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแแพงเพชร , มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) ที่มาร่วมบรรยายในวันนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากทุกคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมจำนวน 195 คน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4

https://www.facebook.com/jetsalid.an/posts/pfbid02ebArbyXxhPnP4EnFr5DdoeG3qPFdCbAcGPC4EGEV3zdLvMasMKBZ1oTFtR4Jf9arl

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#ราชภัฏอันดับ1

#digitaluniversity

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

http://sdd.ssru.ac.th