หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > STOP SEXUAL EXPLOITATION "รู้เท่าทันภัยจากสื่อ สังคมออนไลน์"
STOP SEXUAL EXPLOITATION "รู้เท่าทันภัยจากสื่อ สังคมออนไลน์"

admin student
13 กุมภาพันธ์ 2566 18:42:37


STOP SEXUAL EXPLOITATION

"รู้เท่าทันภัยจากสื่อ สังคมออนไลน์"

STOP SEXUAL EXPLOITATION

"Be aware of the dangers of the Social Media Literacy "

https://www.facebook.com/watch/?v=572633681044531

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา