หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > เจ้าหน้าที่งานผ่อนผันทหารและนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาเข้าชี้แจงนักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ในการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและศึกษาต่อนักศึกษาวิชาทหาร
เจ้าหน้าที่งานผ่อนผันทหารและนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาเข้าชี้แจงนักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ในการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและศึกษาต่อนักศึกษาวิชาทหาร

admin student
09 กันยายน 2563 12:25:46


เจ้าหน้าที่งานผ่อนผันทหารและนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาเข้าชี้แจงนักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ในการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและศึกษาต่อนักศึกษาวิชาทหาร


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา