หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > ขอให้นักศึกษาวิชาทหารตรวจสอบกำหนดการสอบภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งสถานที่สอบตามไฟล์แนบด้านล่าง
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารตรวจสอบกำหนดการสอบภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งสถานที่สอบตามไฟล์แนบด้านล่าง

admin student
12 พฤศจิกายน 2562 10:45:25

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารตรวจสอบกำหนดการสอบภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งสถานที่สอบตามไฟล์แนบด้านล่าง

กำหนดการสอบทฤษฎี62.pdf


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru #ssru #student #university #สวนสุนันทา #กองพัฒน์สวนสุนันทา