หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาฯ ร่วมกับฝ่ายกีฬาฯ กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมร่วมกับองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาฯ ร่วมกับฝ่ายกีฬาฯ กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมร่วมกับองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย

admin student
14 มกราคม 2564 16:48:48

       ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาฯ ร่วมกับฝ่ายกีฬาฯ กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมร่วมกับองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรม ร่วมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศุนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา