หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สวนสุนันทา จัดอบรมนักศึกษารู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์
สวนสุนันทา จัดอบรมนักศึกษารู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์

admin student
13 กุมภาพันธ์ 2566 19:37:12


สวนสุนันทา จัดอบรมนักศึกษารู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา จัดอบรมหัวข้อ “รู้เท่าทันโทษภัยสื่อสังคมออนไลน์” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ผิดกฎหมาย และเรียนรู้ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ป้องกันไม่ให้นักศึกษากระทำความผิด หรือตกเป็นเหยื่อของสื่อสังคมออนไลน์  ปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้สื่อไปในทางที่ถูกต้อง  โดย นายจตุพร แสงหิรัญ  อธิบดีอัยการ  สำนักงานคดีค้ามนุษย์    พันตำรวจโท นันทวุฒิ รอดมณี  รองผู้กำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม  และนายสุรเชษฐ์ เณรบำรุง  อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง


อรวรรณ สุขมา รายงาน
ขอบคุณภาพโดย : ฝ่ายวินัยนักศึกษา


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.569477905206779&type=3

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา