หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญคนรุ่นใหม่ร่วมประชันไอเดีย การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2567 "MORAL HACKATHON 2024" ภายใต้แนวคิด “ESG YOUNG IMPACT MAKER : เยาวชนกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน”
ขอเชิญคนรุ่นใหม่ร่วมประชันไอเดีย การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2567 "MORAL HACKATHON 2024" ภายใต้แนวคิด “ESG YOUNG IMPACT MAKER : เยาวชนกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน”

admin student
12 มิถุนายน 2567 11:35:22https://www.facebook.com/photo/?fbid=843219837852043&set=a.305986358242063

ขอเชิญคนรุ่นใหม่ร่วมประชันไอเดีย การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2567 "MORAL HACKATHON 2024" ภายใต้แนวคิด “ESG YOUNG IMPACT MAKER : 
เยาวชนกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน”
We cordially invite the new generation to compete in the innovation design contest for society in 2567, "MORAL HACKATHON 2024," under the theme "ESG YOUNG IMPACT MAKER: Youth Driving Innovation for Sustainability."
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th