หน้าหลัก > ข่าว > รายได้เสริม > ตำแหน่งงาน Part-Time/Full-Time วันที่ 19 กันยายน 2565
ตำแหน่งงาน Part-Time/Full-Time วันที่ 19 กันยายน 2565

admin student
13 ตุลาคม 2565 20:14:00


#SSRUJOBHUB

ตำแหน่งงาน Part-Time/Full-Time วันที่ 19 กันยายน 2565

#ssrujobfair

#กองพัฒนานักศึกษา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Event: #SSRUJOBHUB dated September 19, 2022

Vacancies: Part-Time/Full-Time #ssrujobfair

#Student Development Division

#Suan Sunandha Rajabhat University

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3278044309149655

htp://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา