หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีความประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 3/2565 ***ต้องมีเรียนตามหลักสูตรเท่านั้น***
นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีความประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 3/2565 ***ต้องมีเรียนตามหลักสูตรเท่านั้น***

admin student
28 เมษายน 2566 10:18:07
นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

และมีความประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 3/2565 ***ต้องมีเรียนตามหลักสูตรเท่านั้น***

ขอให้นักศึกษาเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียดใน Google Forms

ภายในวันที่ 1–17 มีนาคม 2566 เท่านั้น

นักศึกษาสามารถมาเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ https://forms.gle/wPa55MMvuA2feGrn8

หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาติดตามการดำเนินการของภาคเรียนที่ 3/2565 อย่างต่อเนื่องที่หน้าเพจกองทุนกยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะ

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528

https://www.facebook.com/photo/?fbid=648196610444724&set=a.533795351884851

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา