หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ใกล้เริ่มแล้ว กับการสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรมที่น้องๆสนใจ ในกิจกรรมเปิดโลกชมรมประจำปีการศึกษา 2565
ใกล้เริ่มแล้ว กับการสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรมที่น้องๆสนใจ ในกิจกรรมเปิดโลกชมรมประจำปีการศึกษา 2565

admin student
13 ตุลาคม 2565 20:23:49

   ใกล้เริ่มแล้ว กับการสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรมที่น้องๆสนใจ ในกิจกรรมเปิดโลกชมรมประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะเปิดให้สมัครสมาชิกผ่านทางชมรมนักศึกษา ในช่วงระหว่างวันที่ 23-30 กันยายน 2565 นี้ แล้วรอพบกับกิจกรรม ความสนุกสนาน กับแบบเต็มรูปแบบ ของ มหกรรมเปิดโลกชมรม ในเดือนตุลาคม นี้ แล้วพบกัน

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3279598942327525

htp://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา