หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ชมรมถันยรักษ์ “สวนสุนันทา” คว้ารางวัลชนะเลิศ ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม
ชมรมถันยรักษ์ “สวนสุนันทา” คว้ารางวัลชนะเลิศ ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม

admin student
20 กุมภาพันธ์ 2566 17:14:07

ชมรมถันยรักษ์ “สวนสุนันทา” คว้ารางวัลชนะเลิศ ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม


พรหมพิเชษฐ์ ประธานชมรมฯ “ชวนทุกคนร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย 
ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี ยิ่งรู้เร็ว-ยิ่งรักษาได้”


         ชมรมถันยรักษ์  ในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา และวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม” ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565  จัดโดย มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ ทรู ปลูกปัญญา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  

         โดยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2566 ชมรมถันยรักษ์ ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ (ถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท)  จากการจัดส่งผลงานกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และชุมชน ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลและตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่่าเสมอ ประจำปี 2565  ณ อาคารทรูดิจิทัลพาร์ค สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ กรรมการผู้รับสนองพระราโชบายก่อตั้งมูลนิธิฯ ดร. เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการศึกษา นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู และนายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการตัดสินร่วมในพิธี

         กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม มีวัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่่าเสมอ  เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ผ่านระบบ Online และการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning  เพื่อเพิ่มฐานของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร บันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่่าเสมอ ในแอปพลิเคชั่นโครงการสืบสานฯ (BSE Application)  เพื่อสร้างแนวร่วมอาสาสมัครภายใต้การด่าเนินงานของชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเผยแพร่ความรู้การดูแลเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่่าเสมอ ให้กับชุมชน หรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

         นายพรหมพิเชษฐ์ ชาญชัยสกุลวัตร์ นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในฐานะประธานชมรมถันยรักษ์ กล่าวว่า "ผมในฐานะประธานชมรม เชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงขับเคลื่อนสังคม สู่ความตระหนักรู้และการดูแลตนเองเกี่ยวกับการตรวจเต้านมอย่างถูกวิธี เพราะเต้านมเป็นสิ่งสำคัญ ที่แสดงถึงภาพลักษณ์และคุณค่าในตนเอง  มะเร็งเต้านมเป็นได้ทั้งชายและหญิง ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งรักษาได้ หันมาตรวจเต้านมด้วยตนเองเยอะ ๆ  นะครับ"

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
ขอบคุณภาพข่าว : ชมรมถันยรักษ์

FacebookLink

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา