หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ตรวจเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.)
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ตรวจเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.)

admin student
16 สิงหาคม 2562 13:18:28

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ลงพื้นที่ตรวจเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.)


      งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ตรวจเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.) ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี (ปี 2 - ปี 4) ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2562


https://www.facebook.com/ssru.stu

http://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssr

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒสวนสุนันทา