หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี การจัดการศึกษาภาคพิเศษ วจก. คว้า 2 รางวัล การประกวดสาวงามบ้านหมี่ ประจำปี 2566
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี การจัดการศึกษาภาคพิเศษ วจก. คว้า 2 รางวัล การประกวดสาวงามบ้านหมี่ ประจำปี 2566

admin student
12 กันยายน 2566 13:21:25
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี การจัดการศึกษาภาคพิเศษ วจก. คว้า 2 รางวัล การประกวดสาวงามบ้านหมี่ ประจำปี 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุพา ภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ในโอกาสคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลขวัญใจมหาชน อันดับ 2 ในการประกวดสาวงามบ้านหมี่ ประจำปี 2566 ณ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Congratulations Ms. Yupa Pakdee, a sophomore student major in Accounting, Faculty of Management Science on her winning the 3rd runner-up and the 2nd place Popular Prize in the  Ban Mee Beauty Contest 2023 at Ban Mi in Lopburi.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=686539140177807&set=a.463899979108392

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา