หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > มาแล้วผ่อนผันทหาร สำหรับผู้ที่เกิดปี 45 !!!!!
มาแล้วผ่อนผันทหาร สำหรับผู้ที่เกิดปี 45 !!!!!

admin student
11 พฤษภาคม 2565 10:59:35


มาแล้วผ่อนผันทหาร สำหรับผู้ที่เกิดปี 45 !!!!!

ด้วยกองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาที่มีอายุครบ 21 ปี ในปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เกิดในปีพุทธศักราช 2545 และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ โดยจะต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก (แบบ สด.35) ณ ท้องที่ภูมิลำเนาทหารของตนเองและนำหลักฐานดังกล่าวมายื่นที่สถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่เพื่อดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันทหารฯ ดำเนินการจัดส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ยกเว้นนักศึกษาที่ศึกษาสังกัดวิทยาเขตนครปฐม ได้แก่

- วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

- วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

- วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน

ทุกศูนย์ให้การศึกษา เนื่องจากต้องยื่นเอกสารที่วิทยาเขตนครปฐม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวินัยนักศึกษา 021601530

https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/a.1603677939919642/3172041486416605/

#ssrujobfair

#84ปีสวนสุนันทา

#กองพัฒนานักศึกษา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา