หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2563

admin student
09 กันยายน 2563 12:30:28


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 กันยายน 2563

https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/photos/a.693022917546507/1633080563540733/?type=3&theater


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา