หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > ประกาศ นักศึกษาวิชาทหารท่านใดมีการสอบ
ประกาศ นักศึกษาวิชาทหารท่านใดมีการสอบ

admin student
07 พฤศจิกายน 2562 11:24:10

ประกาศ  !!! นักศึกษาวิชาทหารท่านใด 

มีการสอบ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตรงกับการสอบวิชาทหาร  

ให้มาติดต่อได้ที่ฝ่าย

วินัยกองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 

ระหว่างวันที่ 8-20 พฤศจิกายน 2562

ยกเว้นนักศึกษาที่ได้มาดำเนินการติดต่อแล้ว
https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru #ssru #student #university #สวนสุนันทา #กองพัฒน์สวนสุนันทา