หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร) (รด.) ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร) (รด.) ประจำปีการศึกษา 2565

admin student
11 ตุลาคม 2565 10:32:07

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร) (รด.) ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 สิงหาคม 2565 สามารถติดต่อขอรับเอกสารการรายงานตัวได้ที่ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3254125991541487

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา