หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > ประกาศ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
ประกาศ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

admin student
26 พฤศจิกายน 2562 10:04:02

ประกาศ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ภาคสนาม 

ขอเชิญนักศึกษาวิชาทหาร ทุกนาย เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อปฏิบัติ

ในการรับการฝึกวิชาทหาร ภาคสนาม 

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. 

ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 พร้อมเซ็นชื่อเพื่อทำบัญชีรายชื่อ

(ขอความร่วมมือมาให้ตรงเวลา)

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา


https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/2450117675275660