หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > ประกาศ ขยายระยะเวลาการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ ขยายระยะเวลาการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562

admin student
05 กุมภาพันธ์ 2563 11:20:33

https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/a.1603677939919642/2517983741822386/?type=3&av=1598309337123169&eav=Afbt7Uw3ZcXheCea6qZWcGmwvyYKydG6mxxPAh0GMMQ7FiU3IWialI7N2l3Z8MohDhw3COfK_IVdqIrxS1MpLPlN&theater


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา