หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > วันสุดท้ายขอการเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2562
วันสุดท้ายขอการเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2562

admin student
21 พฤษภาคม 2563 12:17:14

3 ม.ค. 63 วันสุดท้ายขอการเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน)

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา


https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/posts/1457175094464615?__xts__[0]=68.ARCjT8PfNRWRef9LGsr3ICH9jaUi15C2aAUA-q3vAp0XO82U4z-1h192SeEGcWmjq8JG0NHtclwp84gjX-5ZK45n7C7irqzTcdmfo15xgrOAzfbV-IYyxFMMcUdY3znn5QYi76OmoubJbZCq_BkkvEq0ALKaRa6fgLX4KVzDlAGjCe9AqGKd9QjXi8oPL1uA_pE6V1CS-KhJFy3donr1a6j_VF0bo8Vw84V9TKobdBsEqkz0hBpQWpoQyIl0UsJ-2ZRgRZpoOKtm-eKFr2VXE1JyxsosZY1BxUZb3bL8UScXdrmurXMe7ZFhHFnlfontln2z0ClMXLh03NiApVhVu9LT_Q&__tn__=-R