หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

admin student
14 มิถุนายน 2564 16:04:48

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

            ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ที่มีรายวิชาเรียนตามหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 3/2563 (ซัมเมอร์) ขอให้ผู้กู้ยืมเข้าไปบันทึกแบบคำขอกู้ยืม ในระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค. 2564 และขอให้ผู้กู้ติดตามประกาศวันเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ของภาคเรียนที่ 3/2563 จากงานกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง หมายเหตุ ขอให้ผู้กู้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด หากระบบปิดแล้ว ผู้กู้จะไม่สามารถขอกู้ยืมของภาคเรียนที่ 3/2563 ได้

https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/a.1603677939919642/2865737197047037/

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา