หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีไหว้ครู 2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 . ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดยฝ่ายกิจกรรมและเครือข่ายศิษย์เก่า
พิธีไหว้ครู 2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 . ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดยฝ่ายกิจกรรมและเครือข่ายศิษย์เก่า

admin student
12 กันยายน 2566 13:38:22พิธีไหว้ครู 2566 วันที่ 31สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดยฝ่ายกิจกรรมและเครือข่ายศิษย์เก่า

Teacher’s Day on Thursday 31 August 2023 at 9 a.m. is organized by Activity and Alumni Network Sub-division on 4 th fl. Health and Sport Center.

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid02PUrmxi7Wk7fT7zUpu51cEAJxThWbLqSYK72tMHQ4RNhQbbEp1ExuAvVLMC5J9Xibl

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา