หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ประมวลภาพกิจกรรมประกวดการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง จัดโดย ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประมวลภาพกิจกรรมประกวดการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง จัดโดย ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin student
28 เมษายน 2566 09:49:07


https://www.facebook.com/100067146218363/videos/5674720922657483/

ประมวลภาพกิจกรรมประกวดการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง

จัดโดย ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Check out the photo collection of Thai Poetry Contest
Organized by Language and Literature Club, Suan Sunandha Rajabhat University

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา