หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ เชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “เปิดเทอมนี้ที่ SSRU Library” ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ Human Library : กิจกรรมประกวดคลิปติ๊กตอก
ศูนย์วิทยบริการ เชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “เปิดเทอมนี้ที่ SSRU Library” ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ Human Library : กิจกรรมประกวดคลิปติ๊กตอก

admin student
12 มิถุนายน 2567 11:28:45

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid02Bre4MJyrsPkVb4gFWuuLCGBo43fCF3hVYeVNcLr1SDJYPTLxp61WhLefRjNvDFSRl

ศูนย์วิทยบริการ เชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “เปิดเทอมนี้ที่ SSRU Library”  ในโครงการ
ห้องสมุดมนุษย์ Human Library  กิจกรรมประกวดคลิปติ๊กตอก
The Service Center invites students of Suan Sunandha Rajabhat University to participate in the TikTok competition with the theme "Starting this semester at SSRU Library" as part of the Human Library project: TikTok Clip Competition.
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th