หน้าหลัก > ข่าว > แวดวงกีฬา > กีฬามหาวิทยาลัยรอบสุดท้าย หมดเวลาการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3-0 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้ประตูจาก หมายเลข 9 ปฏิกรณ์ แซ่เตีย, หมายเลข 7 ปกรณ์ เปรมภักดิ์ และหมายเลข 17 รัชชานนท์ ทองมีค่า
กีฬามหาวิทยาลัยรอบสุดท้าย หมดเวลาการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3-0 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้ประตูจาก หมายเลข 9 ปฏิกรณ์ แซ่เตีย, หมายเลข 7 ปกรณ์ เปรมภักดิ์ และหมายเลข 17 รัชชานนท์ ทองมีค่า

admin student
21 พฤษภาคม 2563 12:09:53

กีฬามหาวิทยาลัยรอบสุดท้าย หมดเวลาการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3-0 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้ประตูจาก หมายเลข 9 ปฏิกรณ์ แซ่เตีย, หมายเลข 7 ปกรณ์ เปรมภักดิ์ และหมายเลข 17 รัชชานนท์ ทองมีค่า

http://sdd.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th

https://www.youtube.com/watch?v=62-Rq3U0rcw&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1053573771670466&id=497153543979161&__xts__[0]=68.ARAWo9iVE83Rnqvw9wUOWsu8InKcDY2p3OGax2LmZVNteLfJH2PcWnMgYCN0mQfZD0ThH8XEK7ajB8U686JLUyzmAFeRAW04zan3xkXBniAQiIaqivb-TfeRp5WvxAZLcAllKlKV3Gc9hHpI-Ii6OABxbdhutJBLtAUQJKQ8x5ymByuxxlJLLznxPCAdmHZeGfskdRMN1iv0mAbPMSvr8aA6IEnmsW4eJi0raYuTjyvAMUNxH6953JQfkT8Tmcsg0PfQVo2_dFT_bkeUfW1SOPuVgOD0CrhuM7-aiynza0bc4Wm1hKK_gA9SzUgrlGNuY8gx2bxXmAImbOib1P1SfFwAWw&__tn__=-R