หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ประชุมเตรียมความพร้อม อบรม Eng นักศึกษาครุศาสตร์
ประชุมเตรียมความพร้อม อบรม Eng นักศึกษาครุศาสตร์

admin student
14 มกราคม 2562 11:48:44


ประชุมเตรียมความพร้อม อบรม Eng นักศึกษาครุศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ต้อนรับศักราชใหม่ ปีหมูทอง จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานฯ ของโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงานจริง ซึ่งกำหนดกิจกรรมไว้ 3 ระยะ คือระยะ ที่ 1 กิจกรรมทดสอบก่อนการอบรม Pre-test  ระยะที่ 2 กิจกรรมอบรม 30 ชั่วโมง มุ่งส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ จากวิทยากรเจ้าของภาษา นานกว่า 20 สัปดาห์ และปิดท้ายด้วยการจัดทดสอบตามเกณฑ์ TOEIC ซึ่งคาดว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปีที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ จะเข้าร่วมกิจกรรมและสอบผ่านเกณฑ์ได้มากกว่าร้อยละ 20


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา