หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ก้าวทันโลกอนาคต สู่ยุค Society 5.0
ก้าวทันโลกอนาคต สู่ยุค Society 5.0

admin student
11 มีนาคม 2567 10:52:44ประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม หัวข้อ "ก้าวทันโลกอนาคต สู่ยุค Society 5.0"


Publicity for the Management of Service Business Program, Faculty of Management Science, invites those interested to participate in the seminar on academic and service management titled "Embracing the Future World, Towards the Era of Society 5.0."


https://www.facebook.com/photo/?fbid=790444656453921&set=a.463899979108392
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th