หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > บุคลากรฝ่ายทุนการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
บุคลากรฝ่ายทุนการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

admin student
14 มกราคม 2564 16:26:20

       บุคลากรฝ่ายทุนการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน) ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส จังหวัดชลบุรี โดยพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา