หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายวินัยนักศึกษา สวนสุนันทา ส่งเสริม-ปลูกฝังค่านิยมนักศึกษาประพฤติตนเป็นสุจริตชน
ฝ่ายวินัยนักศึกษา สวนสุนันทา ส่งเสริม-ปลูกฝังค่านิยมนักศึกษาประพฤติตนเป็นสุจริตชน

admin student
13 กุมภาพันธ์ 2566 17:53:28

ฝ่ายวินัยนักศึกษา สวนสุนันทา ส่งเสริม-ปลูกฝังค่านิยมนักศึกษาประพฤติตนเป็นสุจริตชน

14 มกราคม 2566 ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 150 คน เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต" โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้บรรยาย ภายใต้โครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารรัฐสภา

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นสุจริตชนของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และครูอาจารย์ ตามแนวทางการสร้างบ้านเมืองสุจริต รวมถึงปลูกฝังค่านิยมการสร้างบ้านเมืองสุจริตให้เป็นบรรทัดฐานการดำรงชีวิตต่อไป นอกจากนี้ นักศึกษามีโอกาสได้เข้าชมห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0c9Q2baRqiTEW1fBRKeGXt13opMRBZ3ZkUFRkBG8n25qiuRG9YLLLxtpW4oFNK5KQl

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา