หน้าหลัก > ข่าว > รายได้เสริม > ttb รวมเป็น One Bank อย่างสมบูรณ์
ttb รวมเป็น One Bank อย่างสมบูรณ์

admin student
28 เมษายน 2566 10:06:43


#SSRUJOBFAIR

ttb รวมเป็น One Bank อย่างสมบูรณ์

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ภารกิจรวมธนาคารจึงสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ttb สามารถเปิดให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง

ข้อมูลบริษัท https://www.ttbbank.com/th/about-us/history

** ที่ปรึกษาทางการเงินประจำสาขา หลายอัตรา**

Event: SSRUJOBFAIR

Job open: Branch Financial Advisor

Organizer: TTB Bank

Contact: https://www.ttbbank.com/th/about-us/history

https://www.facebook.com/photo/?fbid=581032014051368&set=a.462404189247485

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา