หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายวินัยนศ. สวนสุนันทา หนุนนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสา กทม. ป้องกันปัญหายา-สารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง
ฝ่ายวินัยนศ. สวนสุนันทา หนุนนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสา กทม. ป้องกันปัญหายา-สารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง

admin student
13 กุมภาพันธ์ 2566 18:36:02


ฝ่ายวินัยนศ. สวนสุนันทา หนุนนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสา กทม. ป้องกันปัญหายา-สารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง

ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักอนามัย สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าว มีการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม / การทำงานเป็นทีม และถอดบทเรียนการทำงานจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / การทำแผนงาน / โครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

การส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง ตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0D3psgRDAVfDLQ1CRPnBTXt9UCTNH6V2ofef5Hrw6ka4dVnyGxGmSspmFDfNzcNbxl

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา