หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ชาวสวนสุนันทา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ชาวสวนสุนันทา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

admin student
14 พฤษภาคม 2567 16:38:12

ชาวสวนสุนันทา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ
 การจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนภาคกลาง ตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย โดยมี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 
นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ดร.ดวงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ  
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่มาภาพข่าว : กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 https://www.facebook.com/SuanSunandhaUniversity/posts/pfbid0UtyZfjva9JReF9sWdCNt8WcFNkHw5QW3dxBUR7Nmb7iggpHsaBFPrkWb9xqGrrpSl

ที่มาภาพข่าว : กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

*****************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

https://ssru.ac.th

IG : ssru_official

Line: @482vxgab

Twitter : ssru_official

E-mail : pr@ssru.ac.th

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#ราชภัฏอันดับ1

#digitaluniversity

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

http://sdd.ssru.ac.th