หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2566
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2566

admin student
09 มิถุนายน 2566 11:36:55
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2566 ขอให้ติดตามประกาศการดำเนินการกู้ยืมขั้นตอนต่อไป พร้อมทั้งเอกสารที่จะต้องใช้ในการขอกู้ยืม ผ่านทางเพจกองทุน กยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อย่างต่อเนื่อง งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528

Students wishing to apply for a loan in the academic year 2023, please follow the announcement of the next step of the loan process with the required documents through the Student Fund Page or Tel. 02 160 1354 , 02 160 1528

https://www.facebook.com/SSRU80/posts/pfbid02stZrtvxQCa4WiqqaQCmTBedNXS1E9gNL9y3B1FELk6zkgbEaDevjdvZAHrV5wDawl
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา