หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > น้องๆ ที่ลงทะเบียนจองเข้าอบรมไว้ อย่าลืมมาเข้าอบรมนะครับ
น้องๆ ที่ลงทะเบียนจองเข้าอบรมไว้ อย่าลืมมาเข้าอบรมนะครับ

admin student
14 มีนาคม 2566 10:07:36


น้องๆ ที่ลงทะเบียนจองเข้าอบรมไว้ อย่าลืมมาเข้าอบรมนะครับ ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจองได้ที่ https://citly.me/Zz79c อบรมรู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 แล้วพบกันครับ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=564383382382898&set=a.462404189247485

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา