หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ Zumba Thailand
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ Zumba Thailand

admin student
26 พฤศจิกายน 2561 11:43:41

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ร่วมกับ Zumba Thailand

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 

ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (กองพัฒนานักศึกษา)

สามารถซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมได้หน้างาน ราคา 500 บาท

พิเศษ ! ! สำหรับ 50 ท่านแรก 

สามารถรับบัตรเข้าร่วมกิจกรรมได้ ฟรี ! !

ด่วน ! มีจำนวนจำกัด

รับบัตรได้ที่ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา 

(กองพัฒนานักศึกษา) ที่ ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ