ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ


ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ


ผลงานประจำปี

1. งานส่งเสริมการกีฬา

กองพัฒนานักศึกษา มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาให้มีขีดความสามารถที่สูงและมีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะความสามารถ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้กับนักศึกษาด้านกีฬา โดยในปีการศึกษา 2559 สามารถสรุปตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ

กิจกรรม/โครงการ

วัน เดือน ปี

ผลสำเร็จ/รางวัล

1

สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษา “เดอะมอลล์ไฟท์ยูยิตสูแชมป์เปี้นชิพ” ประจำปีการศึกษา 2559

8 – 9 ตุลาคม 2559

ได้รับรางวัล 6 รางวัล

2

สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก

9 – 15 พฤศจิกายน 2559

นักกีฬาฟุตซอลหญิงผ่านเข้ารอบมหกรรม

3

สนับสนุนการจัดการแข่งขันยูยิตสู JU – JITSU THAILAND OPEN – GRAND SLAM&WOLD CUP U15

18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560

- รางวัลชนะเลิศ1 รางวัล- รองชนะเลิศ 1 รางวัล

4

สนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบมหกรรม

21 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2560

- รางวัลรองชนะเลิศ กีฬาหมากกระดาน 1 รางวัล- รางวัลรองชนะเลิศ กีฬายูยิตสู 2 รางวัล- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล

5

สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

27 – 30 เมษายน 2560

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  3 รางวัล

6

สนับสนุนการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน

กุมภาพันธ์ 2560

- มหาวิทยาลัยได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง- ยกระดับให้มีการจัดการแข่งขันระดับประเทศ

7

สนับสนุนการแข่งขันบาสเกตบอลสวนน้ำอ่างทอง คัพ ครั้งที่ 1

กรกฎาคม  2560

- รางวัลชนะเลิศ


2. งานบริการสนามและอุปกรณ์การกีฬา

กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดบริการด้านพื้นที่สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักศึกษาได้ใช้ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้านกีฬาได้อีกด้วย ในปีการศึกษา 2559 ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดบริการสนามและอุปกรณ์กีฬา สรุปได้ดังนี้

ประเภทการบริการ

จำนวนอุปกรณ์ที่มี

ให้บริการ (ครั้ง)

สนามกีฬา ชั้น 2

1

8 ครั้ง

ไม่รวมการฝึกซ้อมของนักกีฬา

สนามกีฬา ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน)

4 คอร์ท

ตลอดปีการศึกษา

สนามกีฬา ชั้น 4

1

12 ครั้ง

ไม่รวมการฝึกซ้อมของนักกีฬา

สนามกีฬา ชั้น 5

1

6

ไม่รวมการฝึกซ้อมของนักกีฬา

ห้องบริการเครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)

ตลอดปีการศึกษา

อุปกรณ์เพื่อการออกกำลัง - ลูกฟุตซอล - ลูกวอลเลย์บอล - ลูกบาสเกตบอล - ชุดเทเบิลเทนนิส - ลูกฟุตบอล

10

10

6

5

103. งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ

กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยปีการศึกษา 2559 ได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพดังนี้

กิจกรรม/โครงการ

วัน เดือน ปี

กลุ่มผู้เข้าร่วม

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย (โยคะ/แอโรบิค)ระหว่างเดือนธันวาคม

2559

นักศึกษา บุคลากร

และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ

โครงการกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 27ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2560

นักศึกษา บุคลากร

และศิษย์เก่าฯ