หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 08-08-2019
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 08-08-2019โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาสามารถนำหน่วยกิจกรรมจิตอาสาไปใช้ใน ...
08 สิงหาคม 2562 12:39:02
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 07-08-2019
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 07-08-2019โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาสามารถนำหน่วยกิจกรรมจิตอาสาไปใช้ใน ...
08 สิงหาคม 2562 12:35:17
สัมภาษณ์ น้องยุวรวี วรสุทธิ์พิศาล โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
สัมภาษณ์ น้องยุวรวี วรสุทธิ์พิศาล โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21https://www.facebo ...
08 สิงหาคม 2562 12:33:33
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 06-08-2019
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 06-08-2019โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาสามารถนำหน่วยกิจกรรมจิตอาสาไปใช้ใน ...
08 สิงหาคม 2562 12:31:30
ซ้อมรับปริญญา
http://sdd.ssru.ac.thhttp://ssru.ac.th#sddssru #ssru #student #university ...
08 สิงหาคม 2562 12:31:48
TheToys 04:00 SSRU Loi Krathong 2018
เนื่องจากเป็นการบันทึกจากการแสดงสด และด้วยข้อจำกัดของอุปกรณ์ ต้องขออภัยด้วยนะครับ ...
22 มกราคม 2562 11:20:28
ชุดสแตมป์ 80 ปี สวนสุนันทา
ชุดสแตมป์ 80 ปี สวนสุนันทา ...
04 พฤศจิกายน 2561 11:35:50
วีดีโอพรีเซ้นต์เหรียญ 80 ปี
วีดีโอพรีเซ้นต์เหรียญ 80 ปี ...
04 พฤศจิกายน 2561 11:35:43
SSRU VDO Presentation Eng Ver.2018
SSRU VDO Presentation Eng Ver.2018 ...
26 ตุลาคม 2561 14:45:11
ช่องวิดีโอย้อนหลัง