หน้าหลัก > กิจกรรม

Krungsri Imax Video Contest 2020
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมกับ KRUNGSRI IMAXขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดกับกิจกรรมKrung ...
15 ก.ค. 63 - 15 ก.ย. 63
น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน้อมจิตบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
11 ส.ค. 63
อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมปัจจุบัน