หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร
นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร

ประกาศ นักศึกษาวิชาทหารท่านใดมีการสอบ
ประกาศ  !!! นักศึกษาวิชาทหารท่านใด มีการสอบ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรงกับ ...
07 พฤศจิกายน 2562 11:24:10
ประกาศขอเลื่อนการประชุมนักศึกษาวิชาทหาร ของวิทยาเขตศาลายา
https://www.facebook.com/ssru.stu/http://sdd.ssru.ac.thhttps://twitter.com/sddssruhttp://ssru.ac.th# ...
14 สิงหาคม 2562 21:07:50
ขอให้นักศึกษาที่เกิดปีพุทธศักราช 2542 และมีความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในเดือนเมษายน ปีพุทธศักราช 2563
    ขอให้นักศึกษาที่เกิดปีพุทธศักราช 2542 และมีความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกอง ...
10 สิงหาคม 2562 21:31:13
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกท่านที่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูลประวัติ
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกท่านที่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูลประวัติ ตามลิ้งค์ด้า ...
10 สิงหาคม 2562 21:30:41
กองพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์ เรื่องขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองพัฒนานักศึกษา,ราชภัฏสวนสุนันทา,SDD,SSRUhttps://www.facebook.com/ssru.stu/http://sdd.ssru.ac.thhtt ...
14 สิงหาคม 2562 11:42:59
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2562
กองพัฒนานักศึกษา,ราชภัฏสวนสุนันทา,SDD,SSRUhttps://www.facebook.com/ssru.stu/http://sdd.ssru.ac.thhtt ...
14 สิงหาคม 2562 11:43:06
ข่าวย้อนหลัง